Personuppgiftspolicy

På Sparrow Aviation värnar vi om din personliga integritet och vi behandlar dina personuppgifter tryggt och säkert i enlighet med gällande lagar om skydd för personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Vi kan komma att göra ändringar i vår sekretesspolicy. Den senaste versionen av sekretesspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Sparrow Aviation AB (härefter ”Sparrow”), org.nr. 556812-0165 med adress Box 5216, 102 45 Stockholm, är personuppgiftsansvarig. 

Användning av denna webbplats

I denna personuppgiftspolicy redogör vi för vilken information vi samlar in från dig och hur den eventuellt lagras och behandlas.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs

  1. Vilken information vi samlar in och hur vi samlar in den
  2. Hur vi skyddar dina personuppgifter
  3. Vad vi gör med personuppgifterna vi samlar in
  4. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter
  5. När och hur vi delar dina personuppgifter med andra
  6. Hur länge vi sparar dina personuppgifter
  7. Dina rättigheter och valmöjligheter

Vilken information vi samlar in

De personuppgifter som Sparrow samlar in om dig innefattar men är ej begränsade till namn, kön, kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-post), betalningsinformation, flightnummer.

Denna webbplats samlar också in och lagrar viss information automatiskt med användning av cookies, till exempel IP-adresser, region eller område där en dator har anslutits till internet, typ av webbläsare, operativsystem, sidvisningshistorik och annan information om användning.

Hur vi samlar in personuppgifterna

Vi kan samla in dina personuppgifter när du beställer en resa eller registrerar dig för att erhålla någon av de tjänster som tillhandahålls av Sparrow såsom nyhetsbrev eller tävlingar.

Vad händer om du inte uppger några personuppgifter?

För att kunna leverera de produkter som Sparrow tillhandahåller behöver vi vissa personuppgifter. Så om du inte uppger dessa personuppgifter kan vi inte leverera de tjänster som Sparrow utför.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Sparrows säkerhetsåtgärder omfattar bland annat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med syftet att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, otillåten användning och åtkomst samt oavsiktlig spridning, ändring och radering och vi ställer krav på alla tredjepartsorganisationer som vi kontrakterar för att stödja Sparrows affärsverksamhet att också tillämpa rimliga säkerhetsåtgärder.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kan lagra dina personuppgifter med användning av Sparrows egna, säkra servrar i våra egna lokaler eller i annan internt inhyst teknik. Dina personuppgifter kan också lagras, genom molntjänster eller annan teknik, av tredje part som Sparrow har kontrakterat för att stödja Sparrows affärsverksamhet. Sådana tredjepartsorganisationer behandlar inte dina personuppgifter och har inte tillgång till dem utom för molnlagring och åtkomst av Sparrow, och Sparrow kräver att sådana tredjepartsorganisationer tillämpar minst samma nivå av IT-säkerhet som vi själva använder för att skydda dina personuppgifter.

Vad vi gör med personuppgifterna som vi samlar in

Vi använder de personuppgifter som vi samlar in för att kommunicera med dig, leverera det du har efterfrågat, förbättra våra tjänster och för att tillhandahålla annan information och andra erbjudanden som kan vara av intresse för dig. 

För att kommunicera med dig

Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka viktiga meddelanden till dig, gällande sådant som din registrering, transaktioner och förändringar i Sparrows avtal, villkor, policy och / eller andra interna förhållanden. 

För att leverera det du har beställt

Vi kan använda dina personuppgifter för att leverera produkter, innehåll eller tjänster som du har beställt. Om du deltar i en tävling eller annan marknadsföringsåtgärd anordnad av Sparrow kan vi använda dina personuppgifter för att administrera den marknadsföringsåtgärden.

För att förbättra våra tjänster

Vi kan använda dina personuppgifter för syften som revision, dataanalys och undersökningar för att förbättra Sparrows produkter, innehåll och tjänster.

För att tillhandahålla erbjudanden som kan vara av intresse för dig

Vi kan kontakta dig för att erbjuda ytterligare produkter, innehåll eller tjänster som är från Sparrow eller tredje part och som kan vara av intresse för dig.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter

GDPR ställer krav på de som samlar in personuppgifter, som Sparrow, att de har laglig grund för insamling av personuppgifter om EU-invånare. Detta avsnitt är därför tillämpligt på alla sådana personuppgifter som insamlats av Sparrow. Sparrow använder de personuppgifter som du ger oss för att förse dig med sådana produkter, innehåll och tjänster som du har efterfrågat, för att skicka viktiga meddelanden och för interna ändamål som revision och dataanalys. Vi kan också använda dina personuppgifter för att erbjuda dig produkter, innehåll och tjänster som kan vara av intresse för dig, grundat på de intressen och preferenser som du har angett för oss, och vi kan dela dina personuppgifter med tredjepartssponsorer av innehåll, event och andra tjänster eller erbjudanden.

Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är som regel ditt samtycke. I vissa fall kan vi behandla dina personuppgifter för att fullgöra avtal med dig, och i andra fall när Sparrow har ett legitimt intresse av att göra det och Sparrow inte kränker några av dina friheter och rättigheter. När Sparrow behandlar dina personuppgifter för Sparrows egna legitima ändamål kommer Sparrow att beakta och avväga varje tänkbar konsekvens för dig och dina rättigheter i enlighet med GDPR och annan tillämplig lagstiftning. Våra legitima affärsintressen tar inte överhanden över dina intressen. Sparrow kommer inte att använda dina personuppgifter i sammanhang där dina fri- och rättigheter är viktigare än våra legitima intressen, såvida vi inte har ditt samtycke eller i lag är ålagda att göra det eller har rätt att göra det.

När och hur vi delar dina personuppgifter med andra

Sparrow kan dela dina personuppgifter för att leverera innehåll och tjänster från våra webbplatser, anknutna företag och tredjepartstjänster som kan intressera dig, däribland sponsrat innehåll och sponsrade event, för affärsverksamhet och för att kunna tillämpa gällande lagliga procedurer.

För affärsverksamhet

Vi kan också dela dina personuppgifter med tredjepartsorganisationer som vi har kontrakterat för att understödja Sparrows affärsverksamhet, till exempel genom leverans, betalningstjänster, e-postutskick och databehandling. 

I enlighet med gällande lag

Vi kan dela dina personliga data om det är tillåtet enligt lag eller för att efterleva ett gällande lagligt förfarande. 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter under den tid som din affärsmässiga relation med oss vara, och vi har kvar din information endast så länge den behövs för det ändamål som den insamlades för, såvida vi inte har fått ditt medgivande att använda den för något annat, eller liknande ändamål. 

Dina rättigheter och valmöjligheter

Om du meddelar oss att du vill att dina personuppgifter raderas eller att du önskar att vi inte längre kommunicerar med dig i marknadsföringssyfte, eller om du på annat sätt vill inskränka Sparrows behandling av dina personuppgifter, kan vi behålla viss grundläggande information för att undvika att skicka dig oönskat material i framtiden och för att spara dokumentation av din begäran och vårt svar.

Bekräftelse av personuppgifter

För att få bekräftelse på att Sparrow behandlar dina personuppgifter, eller för att få granska, ändra eller uppdatera dina personuppgifter, skicka e-post till: kundtjanst@sparrow.se

Radering av dina personuppgifter

Om du önskar att dina personuppgifter ska raderas, skicka e-post till: kundtjanst@sparrow.se.