Varsel och nedläggning inom flygbranschen blir dessvärre en allt vanligare syn. Det är tråkigt för passagerarna, men påverkan på flygbolagens personal är desto större. Bara det senaste året varslades personal från norr till söder.

Flyglinjerna centreras allt mer till de större flygplatserna. Konsekvenserna blir grava för de som jobbar på de mindre flygplatserna, med stora nedskärningar och varsel.

Främst mindre flygplatser som råkar illa ut

Ett av de flygbolag som tidigare haft mycket personal på ett flertal mindre flygplatser är BRA, men det ska det blir ändring på. De platser som enbart har en eller två reguljära flyglinjer kommer BRA inte längre att förse med personal. Deras arbetsuppgifter kommer att tas över av flygplatsens lokala personal.

Under sommaren drabbades till exempel Åre Östersunds flygplats av BRA:s varsel. 18 anställda miste sina jobb, varav sju personer var heltidsanställda. Ytterligare fem anställda varslades någon vecka senare på Sundsvall Timrås flygplats (även kallad Midlanda).

Flygbolaget beklagar det och hänvisar till att allt fler checkar in på egen hand, och att personalen därför får allt färre arbetsuppgifter. Eftersom många anställda vill ha en heltidsanställning räcker jobbet helt enkelt inte till.

Var på den säkra sidan

Konkurrensen inom flygbranschen blir allt hårdare, och ett flertal mindre bolag har tvingats i konkurs. På den listan återfinns bland annat NextJet eller Sparrow, flygbolaget som sidan är döpt efter.

Att ta det säkra före det osäkra är smart för alla, men kanske allra mest för dem som befinner sig i ett osäkert yrke. Arbetar du på ett mindre bolag är det därför väldigt viktigt att vara med i en a-kassa, ett fackförbund och att teckna en inkomstförsäkring.

Vad de olika sakerna innebär kan läsa mer om på Inkomstförsäkring.se. Den som är anställd inom flygbranschen bör titta närmre på transport- och trafikrelaterade fackförbund och a-kassor.

Önskas ett bredare fackförbund med fler medlemmar finns det ett flertal att välja på även där. Några av de största är Unionen, ST och SEKO. De två senaste är till för dem som är anställda av staten.

Kriser drabbar även större företag

Även om mindre orter och inrikesflyg drabbas hårdast, tvingas även större bolag till omfattande nedskärningar.

Resejätten TUI beslutade nyligen om en liknande varsel som BRA. De lägger dock ner flygbaser i ett flertal stora städer. 150 medarbetare uppskattas påverkas av ändringarna, som kommer att påverka arbetsplatser i Oslo, Helsingfors och Malmö.

Vad som händer i framtiden är ännu oklart, men en del pekar på att flygplatserna kommer bli färre.